dzisiaj jest: 18 czerwca 2018. imieniny: Elżbieta, Paula, Marek
wersja polska 
Statut MOPS
Struktura organizacyjna
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Mszczonowie
tel. +48 (46) 857-12-73

O ośrodku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz. 163 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2012r. poz. 823).

Zakres działania Ośrodka obejmuje wykonywanie całokształtu zadań pomocy społecznej na terenie objętym działalnością, a w szczególności:

a)    rozeznanie potrzeb jednostkowych i środowiskowych,

b) udzielanie świadczeń wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zależności od potrzeb osoby lub rodziny, m.in. zasiłków celowych, okresowych, stałych, usług opiekuńczych,

c) udzielanie świadczeń wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015r. poz. 114),

d) udzielanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2015r.  poz. 859),

e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

f) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem

g) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne i rentowe za osoby uprawnione na mocy przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

h) pracę socjalną,

i) poradnictwo specjalistyczne,

j) organizowanie na obszarze swojego działania oparcia społecznego dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym, w szczególności poprzez:

- podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,

- organizowanie w środowisku społecznym pomocy ze strony rodziny, innych osób, grup, organizacji społecznych i instytucji,

- udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej oraz innych świadczeń na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej,

k) animowanie działań w zakresie pomocy społecznej na obszarze działania Ośrodka oraz aktywizowanie środowiska lokalnego na rzecz zaspokojenia rozeznanych potrzeb,

l) wykonywanie zadań, wynikających z innych aktów prawnych.

<<   Czerwiec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
                1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA