dzisiaj jest: 18 czerwca 2018. imieniny: Elżbieta, Paula, Marek
wersja polska 
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Mszczonowie
tel. +48 (46) 857-12-73

Ogłoszenia

Zmiana kryterium w pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych

Od 1 października 2015 roku kryterium uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

•    dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie  634,00 zł
•    dla osoby w rodzinie – maksymalnie  514,00 zł

Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. kryterium dochodowe uprawniające
do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wynosi:

•    kryterium ogólne - 674,00 zł
•    kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym - 764,00 zł

Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. wysokość zasiłków rodzinnych wynosi:

•    na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia – 89, 00 zł
•    na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - 118,00 zł
•    na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia - 129,00 zł

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, wynosi 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wysokość dodatku wynosi 265,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak
niż 530,00 zł na wszystkie dzieci.

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, wynosi 90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wynosi:

•      80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
•    100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia.

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi:

•    105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
•    63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.

Pozostałe kwoty świadczeń rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego pozostają bez zmian.
Podwyższenie progów dochodowych i zasiłków rodzinnych będzie dwuetapowe, kolejny wzrost kryterium dochodowego oraz kwot zasiłków nastąpi od 1 listopada 2016r.

<<   Czerwiec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
                1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA