dzisiaj jest: 21 lipca 2018. imieniny: Andrzej, Wiktor, Daniel
wersja polska 
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Mszczonowie
tel. +48 (46) 857-12-73FLASH_IMAGEFLASH_IMAGEFLASH_IMAGE
Nowa Strona Internetowa
Zakończenie Projketu 2011 - TESTOWY WPIS - Powstaje nowa strona Internetowa Jednostki, prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, nowe materiały będą zamieszczane sukcesywnie (wiecej)
Witamy na nowej stronie WWW Jednostki
Powstaje nowa Strona WWW naszej gminy. Serwis tworzymy od podstaw, dlatego prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. W przyszłości strona będzie źródłem ciekawych informacji z życia gminy. (wiecej)
Witamy na nowej stronie WWW MOPS
Powstaje nowa Strona WWW MOPS w Mszczonowie. Serwis tworzymy od podstaw, dlatego prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. W przyszłości strona będzie źródłem ciekawych informacji z życia naszego Ośrodka (wiecej)

IMG

Informacja dotycząca programu rządowego świadczenie Dobry Start 300+

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry Start 300+ w wersji papierowej będą przyjmowane od 1 sierpnia do 30 listopada, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca do 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawiane bez rozpatrzenia. Ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start oraz jego wypłata w wysokości 300,00 zł następuje odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego albo osoby uczącej się, w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. W przypadku wniosków złożonych wraz z dokumentami w miesiącu lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start oraz jego wypłata nastąpi nie później niż do dnia 30 września danego roku. Świadczenie Dobry Start przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzicom zastępczym, osobą prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych (raz w roku na dziecko) zamieszkującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, obywatelom polskim oraz cudzoziemcom, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia oraz w przypadku dzieci lub osoby uczącej się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do 24 roku życia. W przypadku, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia Dobry Start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia. Świadczenie dobry start nie przysługuje jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie, a także na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego. Postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry Strat na terenie gminy Mszczonów będą prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie, ul. Grójecka 45. Kontakt: tel. 46 857-12-73 lub mailowy mops@mszczonow.pl

IMG

Świadczenie Wychowawcze program "Rodzina 500+"

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. istnieje możliwość składania wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-puap, bankowości elektronicznej oraz PUE ZUS. Wnioski w formie papierowej dostępne będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszczonowie od dnia 16 sierpnia 2017 r. -utrudnienie jest wynikiem podpisania przez Prezydenta dopiero w dniu 24.07.2017 r. ustawy wprowadzającej od 1 sierpnia 2017 r. zmiany w świadczeniu wychowawczym. Przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego będą brane pod uwagę dochody rodziny osiągnięte w 2016 r. podlegające weryfikacji na dzień składania wniosku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie MOPS Mszczonów ul. Grójecka 45 w pok. nr 5 i 6 lub pod nr tel. 46/857-12-73 oraz mops@mszczonow.pl

  ...więcej
IMG

Karta Dużej Rodziny

 

Rada Ministrów podjęła uchwałę nr. 85 z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ( Mon. Pol. z 2014 r. poz. 430) i rozporządzenie z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ( Dz. U z 2014 r. poz. 755 ). Rząd ustanowił program dla rodzin wielodzietnych, którego celem jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku, umacnianie i wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach.

  ...więcej
IMG

Rodzina "3+"

 

Karta Dużej Rodziny "3+" daje szansę wielodzietnym rodziom do korzystania z szeregu zniżek ... jakich? przyjdź do ośrodka i dowiedz się więcej... naprawdę warto .... uprawnia ona do 50% ulgi: a)przy zakupie biletów do kina w MOK w Mszczonowie, b)przy zakupie biletów na termy i na lodowisko w OSiR w Mszczonowie, c)za wypożyczenie rowerów lub kijków nordic walking w OSiR, d)przy wejściu na halę sportową oraz na boiska OSiR-u, e)w opłatach za zajęcia dla dzieci i młodzieży realizowane przez jednostki gminne, f)w opłatach za korzystanie przez dzieci ze świadczeń udzielanych przez przedszkole publiczne poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie. g)kosztów wyjazdów na zielone szkoły.

  ...więcej
<<   Lipiec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA